Thiết lập các phần tử để click

Để tạo các tác vụ click cho VN Auto Clicker hoạt động thật như người dùng duyệt web, bạn cần hiểu về cú pháp của JQuery Selector hoặc Style/CSS.

Các công việc cần thao tác:

I. XEM MÃ HTML

Tạo phần tử cho tác vụ VN Auto Click
Tạo phần tử cho tác vụ VN Auto Click
  • Truy cập vào website của bạn
  • Di chuyển chuột đến vị trí mà bạn sẽ tạo một click.
  • Nhấn chuột phải và chọn “Inspect” (cửa sổ Inspect có thể mở ở bên phải hoặc bên dưới màn hình, tùy bạn thay đổi).
  • Dùng nội dung trong thẻ HTML để thiết lập vào các tác vụ VN Auto Clicker.

II. Các quy tắc cơ bản của CSS selector

Dưới đây chỉ là một số trường hợp cơ bản nhất của CSS Selector, để biết thêm nhiều cú pháp bạn có thể tìm kiếm trên Google: CSS selector.

Chọn bởi ID của phần tử:

Cú pháp: #id_cua_phan_tu

<a id="post1" href="http://mydomain.com/mypost/">Post title 1</a>
<a id="post2" href="http://mydomain.com/mypost/">Post title 2</a>
<a id="post3" href="http://mydomain.com/mypost/">Post title 3</a>

<!--Chọn link "Post title 2", nhập như sau: -->
#post2

Chọn bởi thuộc tính class (CSS):

.class_name
(có dấu chấm ở trước tên class_name)

<a href="http://mydomain.com/mypost/" id="post1" class="normal-post1">Post title 1</a>
<a href="http://mydomain.com/mypost/" id="post2" class="normal-post2">Post title 2</a>
<a href="http://mydomain.com/mypost/" id="post3" class="feature-post3">Post title 3</a>

<!--Chọn link "Post title 1" và "Post title 2", nhập như sau: -->
.normal-post

Chọn bởi thuộc tính bất kỳ:

Cấu trúc: tenphantu[attribute_name=”attribute_value”]

<a href="http://mydomain.com/mypost1/" id="post1" class="normal-post" order="1">Post title 1</a>
<a href="http://mydomain.com/mypost2/" id="post2" class="normal-post" order="2">Post title 2</a>
<a href="http://mydomain.com/mypost3/" id="post3" class="feature-post" order="3">Post title 3</a>

<!--Chọn "Post title 1", "Post title 2" bởi thuộc tính "class"-->
a[class="normal-post"]

<!--Chọn "Post title 1" bởi thuộc tính "order"-->
a[order="1"]

<!--Chọn "Post title 1" bởi thuộc tính "href"-->
a[href="http://mydomain.com/mypost1/"]

II. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CÁC PHẦN TỬ ĐỂ CLICK  BẰNG VÍ DỤ

Ngoại trừ ô nhập “Từ khóa tìm kiếm”, mọi ô nhập còn lại đều theo cú pháp của JQuery Selector.

HTMLĐịnh nghĩa phần tửChú thích
.item a

 

.item a.link

li a.link

.link

Tất cả các cách thiết lập này đều cho cùng kết quả: 4 liên kết có thể được click.
.main-products .item aCho 2 liên kết nằm trong phần tô chọn (main-products)
.link.topkết quả: 2 link
#pro-4kết quả: 1 link
   

Ghi chú:

  • Nội dung vẫn đang được bổ sung thêm.
  • Các bạn gặp khó khăn trong việc “thiết lập các phần tử để click”, vui lòng để lại lời nhắn ở phần bình luận, hoặc tại fangage: https://www.facebook.com/VNAutoClicker

Trả lời