Chuyên mục
Wordpress

Form đăng ký tài khoản trong WordPress – không dùng plugin

Bạn có thể tạo một Form đăng ký tài khoản trong Wordpress mà không cần dùng một plugin nào. Chỉ vài dòng code PHP, thêm một ít CSS và Javascript, đủ cho nhu cầu của chính mình.