Chuyên mục
VN Auto Clicker Blogs

Nhiều tác vụ VN Auto Clicker sẽ hiệu quả hơn

Khi bạn tạo ra nhiều tác vụ VN Auto Clicker trên mỗi URL, sẽ giúp tăng thời gian duy trì trên website của bạn.

Khi bạn tạo ra nhiều tác vụ VN Auto Clicker trên mỗi URL, sẽ giúp tăng thời gian duy trì trên website của bạn.

Tạo tác vụ VN Auto Clicker để điều hướng người dùng

Bạn có thể điều hướng người chơi VN Auto Clicker dễ dàng, click và view nội dung mà bạn mong muốn.

Ở mỗi click, chúng ta có thể yêu cầu người chơi click vào khu vực hoặc loại nội dung cụ thể. Ví dụ: danh mục, bài viết, tags, sản phẩm, …

Chúng ta cũng có thể tạo ra một quy trình duyệt web hợp lý. Ví dụ:

 • Tác vụ 1: Click vào danh mục sản phẩm
 • Tác vụ 2: Click vào sản phẩm
 • Tác vụ 3: Click vào tag sản phẩm
 • Tác vụ 4: Click vào sản phẩm
 • Tác vụ 5: Click vào sản phẩm liên quan
Tăng traffic website với nhiều tác vụ VN Auto Clicker
Tăng traffic website với nhiều tác vụ VN Auto Clicker

Tạo các tác vụ tìm kiếm

Bạn rất cần những từ khóa của bạn được nhiều người biết đến, và tôi cũng vậy! Tuy nhiên, một trang tương ứng với một từ khóa nào đó trên trang của bạn sẽ không bao giờ tồn tại nếu nó chưa được tìm kiếm.

Chẳng hạn, tôi thường xuyên tìm kiếm VN Auto Clicker!

Hãy liệt kê danh sách từ khóa của bạn và tạo ngay nhiều tác vụ tìm kiếm với danh sách từ khóa đó.

Tác vụ tìm kiếm thực hiện tìm kiếm trên trang của bạn với một từ khóa ngẫu nhiên trong danh sách.

Tiếp đến bạn có thể điều hướng người dùng click vào khu vực kết quả tìm kiếm. Có nghĩa là ta đã phối hợp với vụ Random Click.

Click, tìm kiếm, rồi lại click

Một sự kết hợp tuyệt vời! Chất lượng sự điều hướng là do bạn quyết định.

Như vậy, bạn có cách thay đổi danh sách tác vụ như ví dụ ở trên thành một quy trình ngon lành hơn. Ví dụ:

 • Tác vụ 1: truy cập vào website
 • Tác vụ 2: tìm kiếm bài viết với 1 từ khóa
 • Tác vụ 3: click vào kết quả tìm kiếm
 • Tác vụ 4: click vào bài viết liên quan
 • Tác vụ 5: click vào tag
 • Tác vụ 6: click vào bài viết
 • Tác vụ 7: tìm kiếm bài viết với 1 từ khóa

VN Auto Clicker hỗ trợ cuộn trang

Đã sẵn sàng chức năng cuộn trang như … thật ở sau mỗi tác vụ của bạn. Tổng thời gian của một tác vụ và thời gian cuộn trang là ngẫu nhiên nằm trong khoảng 20 đến 30 giây.

Kết luận

Như vậy, đến đây bạn đã biết cách để kéo dài thời gian truy cập website, tạo ra những quy trình duyệt web hợp lý hay tạo ra những view thật cho website của mình.

Nhiều tác vụ VN Auto Clicker sẽ mang đến cho bạn lợi ích to lớn. Hãy tham gia ngay bạn nhé!

Trả lời