Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Chính sách bảo mật này được áp dụng đối với các phần mềm hoặc các công cụ được phát hành tại website https://vnlink.org, bao gồm:

  • VN Auto Clicker: Chrome Extension tự động click chuột
  • Convert To Webp plugin: chuyển đổi hình ảnh thành định dạng .webp dành cho WordPress

Danh sách phần mềm và nội dung có thể được cập nhật / thay đổi do nhu cầu phát triển thêm các phần mềm.

Quy định về đối tượng tham gia

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hỗ trợ cho việc phát triển website. Người tham gia / đăng ký sử dụng không phân biệt quốc gia. Tuy nhiên, (các) website của người tham gia phải đáp ứng các yêu cầu / quy định sau:

  • Không chứa các nội dung vi phạm pháp luật hoặc chống phá nhà nước Việt Nam
  • Không buôn bán các hàng cấm theo pháp luật Việt Nam
  • Không đăng tải các nội dung khiêu dâm
  • Không đăng tải các nội dung trái thuần phong mỹ tục Việt Nam

Nếu website của bạn vi phạm một hoặc nhiều quy định nêu trên, chúng tôi có quyền từ chối và xóa tài khoản của bạn khỏi vnlink.org mà không cần thông báo.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Bằng việc tham gia sử dụng các sản phẩm phần mềm trên vnlink.org, nghĩa là bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ các nội dung sau:

  • Địa chỉ email của bạn làm tài khoản đăng nhập.
  • Mật khẩu của bạn dùng để đăng nhập được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi dưới dạng mã hóa.
  • Địa chỉ website của bạn

Ngoài ra, chúng tôi không còn lưu trữ thêm bất kỳ dữ liệu nào về bạn.

Bình luận

Khi bạn truy cập và để lại bình luận trên trang web, nội dung bình luận của bạn sẽ được thể hiện trên biểu mẫu bình luận. Để tránh trường hợp spam, chúng tôi có thao tác kiểm tra IP của bạn trước khi chấp nhận nội dung bình luận.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Cookies

Nếu bạn có sử dụng bất kỳ một hoặc nhiều phần mềm nào hoặc viết bình luận trong website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie để bạn truy cập lần sau không cần đăng nhập.

Cookie này sẽ được lưu trong hai tuần, không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đăng xuất.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này hoặc các trang web được nhúng bao gồm các nội dung: video, hình ảnh, bài viết, v.v. Tất cả các trang web hoạt động theo cùng một cách như khi khách truy cập truy cập vào một trang web.

Những website được nhúng này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn, nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu của bạn

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn, ngoại trừ việc: giới thiệu địa chỉ website của bạn đến các thành viên khác có đăng ký tài khoản và sử dụng phần mềm tại vnlink.org.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn có sử dụng một trong các phần mềm trong phần giới thiệu, địa chỉ website của bạn được lưu trữ không thời hạn, cho tới khi bạn xóa nó đi.

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận của bạn được lưu giữ và hiển thị vô thời hạn.

Các quyền của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên vnlink.org hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.