Chuyên mục
Java - JQuery Wordpress

JQuery gọi hàm PHP trong WordPress

JQuery gọi hàm PHP, một cách để truyền dữ liệu động từ server đến client một cách nhanh chóng. Trong Wordpress, việc này khá đơn giản bởi nó hỗ trợ khá nhiều, hầu như có sẵn để chúng ta dùng.

Chuyên mục
Wordpress

Form đăng ký tài khoản trong WordPress – không dùng plugin

Bạn có thể tạo một Form đăng ký tài khoản trong Wordpress mà không cần dùng một plugin nào. Chỉ vài dòng code PHP, thêm một ít CSS và Javascript, đủ cho nhu cầu của chính mình.