Chuyên mục
VN Auto Clicker Blogs

Sắp ra mắt tác vụ tìm kiếm từ khóa của bạn trên Google

Tìm kiếm từ khóa của bạn trên Google, một tính năng được nhiều mong đợi. Dự kiến sẽ được bổ sung vào tác vụ VN Auto Clicker trong thời gian sắp tới.

Chuyên mục
Java - JQuery Wordpress

JQuery gọi hàm PHP trong WordPress

JQuery gọi hàm PHP, một cách để truyền dữ liệu động từ server đến client một cách nhanh chóng. Trong Wordpress, việc này khá đơn giản bởi nó hỗ trợ khá nhiều, hầu như có sẵn để chúng ta dùng.